Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen.

Als je kind niet lekker in zijn vel zit, dan kan behandeling door middel van dramatherapie uitkomst bieden. Praktijk Rivivere biedt dramatherapie aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Voor wie?

Dramatherapie is geschikt wanneer je kind:

– een traumatische ervaring heeft meegemaakt en hulp nodig heeft om dit te verwerken
– zich vaak angstig, boos of verdrietig voelt en niet weet hoe hij/zij daar mee om moet gaan
– onzeker of faalangstig is
– niet goed nee kan zeggen of niet weerbaar is
– contact moeilijk vindt en niet goed weet hoe hij/zij vriendjes moet maken, gepest wordt, veel ruzie maakt

praktijk rivivere kindertherapie traumatherapie bessel van der kolk heerenveen leeuwarden friesland

Wat is dramatherapie?

In dramatherapie wordt gewerkt met fantasie en situaties uit het echte leven. Dit wordt gedaan door bewegingsspel, rollenspel en improvisatiespel en het maken van zelfbedachte scènes. Je kunt hierin oefenen met ander gedrag door bijvoorbeeld van rol te wisselen of een ander einde te verzinnen van een gespeelde scène. Door te spelen biedt dramatherapie je de ruimte om al doende te leren, te groeien en met problemen om te gaan.

Het doel van dramatherapie is gevoelens leren kennen en passend te uiten. Ook het veranderen van negatieve gedachten of leren hoe je op verschillende manieren met je gedrag kunt omgaan, zijn doelen waaraan gewerkt kan worden. De therapie biedt ruimte om te oefenen met gedrag en leert je hoe je jezelf en de ander beter kunt begrijpen. Hierdoor kan de gewenste gedragsverandering plaats vinden. Samen met jou wordt vastgesteld wat je wil leren.

Bron: www.dramatherapie.nl

dramatherapie vaktherapie friesland leeuwarden heerenveen drachten trauma hechtingsproblemen praktijk rivivere www.praktijkrivivere.nl

Werkwijze

Nadat de verwijsbrief ontvangen is, plannen we een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en wordt er uitleg over de behandeling en werkwijze gegeven. We brengen in kaart wat er speelt en wat er nodig is.
Na het intakegesprek vinden er 2 observatiesessies plaats, gevolgd door een evaluatiemoment. In dit evaluatiemoment stellen we de doelen op en bepalen we het aantal sessies. Afhankelijk van wat er nodig is kunnen dit in totaal 10 of 20 sessies zijn.
De sessies duren 45 minuten.

Samenwerking en vergoedingen

Specialistische jeugdzorg
Praktijk Rivivere werkt samen met Beeldenbox – Beeldend jeugdhulp verlenen als onderaannemer. Dit betekent dat de behandeling van specialistische jeugdzorg (tot 18 jaar) volledig vergoed wordt door de Friese gemeenten. Hiervoor is een verwijsbrief (op papier) nodig van de huisarts of voogd. Belangrijk hierbij is dat op de verwijsbrief staat benoemd dat het een verwijzing naar Beeldenbox betreft en dat het om specialistische jeugdhulp gaat.

Beeldenbox beeldend jeugdhulp verlenen Heerenveen Friesland

Overig
Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor specialistische jeugdhulp, maar wel baat heeft bij dramatherapie dan is vergoeding via de aanvullende verzekering mogelijk.
Check hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.
De vergoedingen door verschillende zorgverzekeraars voor 2020 zijn te vinden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.

Let op: de vergoeding gaat niet ten koste van het eigen risico. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig. Ik ben aangesloten bij de FVB/NVDT en de SRVB (lidmaatschapsnummer: 110693). Ik heb zowel een persoonlijke AGB-code (90109143), een AGB-code voor de praktijk (90068149) en ik sta ingeschreven bij de KVK (kvk-nummer 80208002).

De meerwaarde van dramatherapie – NVDT

Praktijk Rivivere logo dramatherapie vaktherapie kinderen volwassenen trauma hechting ptss cptss heerenveen friesland leeuwarden

Dramatherapie voor kinderen – Praktijk Rivivere – Heerenveen – Friesland