Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Een klacht
Wanneer je een klacht hebt, dan hoop ik dat we er samen uit kunnen komen. Ik wil je uitnodigen om dit met mij bespreekbaar te maken en om samen te kijken of we dit op kunnen lossen. Wanneer dit niet lukt, dan is er de mogelijkheid om dit via het NIBIG kenbaar te maken.


Praktijk Rivivere logo dramatherapie vaktherapie kinderen volwassenen trauma hechting ptss cptss heerenveen friesland leeuwarden

Praktijk Rivivere – vaktherapie voor kinderen en volwassenen in Heerenveen – Friesland