Tarieven en vergoedingen jeugd

Specialistische jeugdzorg
Praktijk Rivivere werkt samen met Beeldenbox – Beeldend jeugdhulp verlenen als onderaannemer. Dit betekent dat de behandeling van specialistische jeugdzorg (tot 18 jaar) volledig vergoed wordt door de Friese gemeenten. Hiervoor is een verwijsbrief (op papier) nodig van de huisarts of voogd. Belangrijk hierbij is dat op de verwijsbrief staat benoemd dat het een verwijzing naar Beeldenbox betreft en dat het om specialistische jeugdhulp gaat.

Beeldenbox beeldend jeugdhulp verlenen Heerenveen Friesland

Overig
Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor specialistische jeugdhulp, maar wel baat heeft bij dramatherapie dan is vergoeding via de aanvullende verzekering mogelijk.
Check hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.
De vergoedingen door verschillende zorgverzekeraars voor 2020 zijn te vinden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.

De tarieven van Praktijk Rivivere zijn:

Intake
Individuele therapie

€80,- (per uur)
€80,- (per uur)

Tarieven en vergoedingen volwassenen

De tarieven van Praktijk Rivivere zijn:

Intake
Individuele therapie
Groepstherapie
Workshop

€80,- (per uur)
€80,- (per uur)
€50,- (per keer, per persoon, 2 uur)
€50,- (per persoon, 2 uur)

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van vaktherapie vanuit een aanvullende verzekering. Meestal een gedeelte van het bedrag en tot een maximumbedrag per kalenderjaar. Check hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.
De vergoedingen door verschillende zorgverzekeraars voor 2020 zijn te vinden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.

Let op: de vergoeding gaat niet ten koste van je eigen risico. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig. Ik ben aangesloten bij de FVB/NVDT en de SRVB (lidmaatschapsnummer: 110693) en de NFG (registratienummer 9338). Ik heb zowel een persoonlijke AGB-code (90109143), een AGB-code voor de praktijk (90068149) en ik sta ingeschreven bij de KVK (kvk-nummer 80208002).


Praktijk Rivivere vaktherapie in Friesland